Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Småbåtshamnen

Information om Lindöstrand

Läs mer »

Valborg i Lindö

Se våra bilder

Läs artikel »

Medlemskap

Allt om ditt medlemskap

Läs mer »

Beslut om avveckling har tagit läs mer här https://www.lindovilla.se/lindo-villaagareforeningen-avvecklas

Hemsidan ligger kvar tillsvidare.

Föreningen är avvecklad under 2022

Lindö Villaägareförening arbetar för att boendemiljön i Lindö och dess omgivningar skall utvecklas så att vi som bor i Lindö, men också våra besökare, skall uppfatta Lindö som en trivsam plats att bo och vistas i.

Lindö har många fördelar och företräden, men det saknas också mycket av den basala service som man kan förvänta sig i ett modernt bostadsområde. Våra politiker har inte alltid visat att de ser dessa brister. Lindö Villaägareförening ser därför som en av sina främsta uppgifter att synliggöra de behov som finns, och att driva på för att få viktiga åtgärder utförda.

Behovet av att agera kraftfullt och i samverkan har accentuerats på senare tid, inte minst genom kommunens hantering av Lindö småbåtshamn.

Ensam är inte stark i dessa frågor. Det är därför väldigt viktigt att så många som möjligt står bakom de propåer som görs för att verkligen utveckla Lindö till ett riktigt bra bostadsområde med den service vi behöver i olika skeden i livet.

Tillsammans kan vi skapa dessa förutsättningar. Din medverkan gör skillnad.

Lindö Villaägareförening är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening.

Välkommen i Lindö Villaägareförening!