Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Medlemskap i Lindö Villaägareförening


OBS FÖRENINGEN ÄR AVVECKLAD

Lindö Villaägareförening är en intresseförening för boende i Lindö. Vi arbetar för att utveckla boendemiljön i Lindö. Vi bevakar miljöfrågor som har bäring på Lindö och deltar i olika sammanhang för att påverka olika aktörer som bedriver miljöstörande verksamhet. 

Vi arbetar också med att påverka kommunen och andra aktörer för att förbättra servicen i Lindö.

Lindö Villaägareförening ska under det året engagera sig för din och alla andra Lindöbors boendemiljö i ett antal frågor.

  • Vi ska försöka förmå Norrköpings kommun att skapa bättre trafikmiljö för barn på väg till och från Lindö och Bråviksskolan.
  • Vi arbetar för att kommunen ska ha tillräckligt med parkeringsplatser när de nya områdena kring Lindö strand etableras.
  • Hur kan vi hjälpas åt för att minska brottsligheten som ibland drabbar oss.
  • Vi arbetar för att berörda gör en riskbedömning hur boende i Lindö påverkas om en större olycka inträffar.
  • Vi kommer att arrangera planenlig Valborgseld, om vi kommun kan bistå med markyta.
  • Vi kommer att fortsätta arbeta för att minska problemen med flugor, buller och lukt.

Sannolikt finns det någon fråga du tycker är viktig?

Alla som äger eller hyr en bostad i Lindö är välkomna som medlemmar. 200kr per år! Bli medlem, fyll i vårt formulär »

Du får kontakt med oss genom att skriva ett meddelande till vår epostadress, info.lindovilla@gmail.com.

Välkommen!