Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Buller från Norrköpings oljehamn


2015-09-21 Den 4 september 2015 hade LVF och NHS möte ang buller från fartygen som ligger inne över natt vid Kaj P1. Minnesnoteringar från möte redovisas här. Sammanfattningsvis kan vi redovisa att NHS kommit igång med automatiska mätningar av fartyg vid kaj, som ska ge en indikation om NHS följer sitt villkor eller inte och eventuella åtgärder ombord kan ske omgående, tex sänka motornivån. Man tar på största allvar på bullerproblemen och försöker att påverka så gott det går att lägga fartygsaktern bort från Lindö, vilket upplevs av boende som att mildra bullret. NHS kommer att söka nytt miljötillstånd pga utbyggnaden av hamn, vilket kan påverka ljudbilden negativt.

Enligt vår enkätundersökning 2012 stördes 25 fastigheter av buller från Norrköpings Hamn och Stuveri (NHS). Dessvärre efter år av klagan hos NHS och överklagan hos Länsstyrelse och Miljödomstol resulterat i att NHS fått utökat bullervillkor till att få bullra 45dbA nattetid (från tidigare 40dbA) "Ett villkor får inte vara skrivet på det viset att det inte går att efterleva". Dessvärre är det så att det trots att det visats att det ibland förekommer fartyg vid oljehamnen som bullrar långt över 50dbA nattetid så är Lst/Miljöprövningsdelegationens uppfattning att NHS kan hålla de 45dbA som NHS beställda bullerrapport redovisar. Bullerrapporten är enligt oss undermålig och har ingen reliabilitet pga att den är baserad på tre fartygsmätningar, och att de lämpligen inte valt att mäta fartyg som enligt oss skapar högt buller.

Vi har i många år försökt påvisa att vissa enkla åtgärder såsom att lägga fartyg med skorsten bort från Lindö samt att med avtal med beställare bara anlita fartyg som inte orsakar buller skulle påverka boendemiljön mycket positivt.

 


NORRKÖPINGS HAMN AB INFORMERAR

Information gällande klagomål buller
 
För att inkomna klagomål ska kunna sammanställas och dokumenteras på korrekt sätt bör följande
uppgifter anges vid insändandet av klagomål.
  • Namn på klagande:
  • Datum och tid för klagomål:
  • Övrigt (t ex. upplever lågfrekvent ljud):
Klagomål skickas per post alt. mail till Miljöansvarig på Norrköpings Hamn enligt uppgifter nedan.
Post: Norrköpings Hamn
Oceansgatan 21
602 38 Norrköping
 
OBS! Klagomål skall ej sändas till Pampushamnens jourtelefon.