Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Flugor i Lindö


PROBLEM MED FLUGOR? rapportera och genomför vår enkät (google forms)

 

Med anledning av flugproblem i Lindö

Möte EON Händelöverken 2017-07-07. Närvarande var EON (4), Norrköpings hamn (2), Kommunen (1), Länsstyrelsen (1), LVF (1), Lindö Hembygdsförening (2), Privatperson (1).

Lindö Villaägareförening och de tre boende i Lindö fick redovisa de upplevda problemen som har funnits sedan 2015. LVF framförde vår oro över det ökade bestånd av flugor som upplevs i Lindö.

EON redovisade vad de har gjort för att förbättra hanteringen med sopor. Ca 1/3 av alla sopor kommer via fartyg som enbart kommer från Finland, England, Skottland, Wales och Irland. Soporna är väl källsorterade och enbart ”torra”, alltså inte matavfall. Innan de fraktas och balas in, så är de sorterade, nermalade och sprejade för att minimera insekter.

Kommunen framförde att det enbart inkommit rapporter på flugproblem från Lindö.

Länsstyrelsen och Norrköpings hamn redogjorde för deras respektive arbete i frågan.

Vi fick sedan en rundtur på anläggningen för att få en inblick i hur hanteringen med sopor går till. När vi stod intill sopuppläggningsplatsen som just nu ligger i väntan på att hanteras så kunde vi konstatera att det fanns ett antal flugor där, inga mängder men ändå två-tre stycken på varje person. På platsen fanns också ett stort antal fåglar. Soplukten var påtaglig, många balar var trasiga och man kunde då se det "torra" innehållet. Ca 10-20 000 ton fanns på platsen och det motsvarar ca 2-3 veckas förbränning på sommaren då man kör i mindre takt. På sommaren trappar man också ner på antal fartyg som kommer in med avfall, det skulle komma in ett fartyg vecka 28 till Öhmanskajen och nästa var vecka 34 till Pampushamnen.

Efter rundturen återvände vi till möteslokalen för en summering och då bestämdes att en handlingsplan bör tas fram, under ledning av Lst och EON. Handlingsplanen hoppas vi kommer innehålla konkreta åtgärder för att minimera/eliminera problemen med flugor och soplukt. LVF tryckte på att en lämplig punkt i planen kan att vara att utreda och lära sig mer om uppkomsten av flugor och hur de sprids osv eftersom kunskapen kring flugor och de ev problem de medför är minimal i denna konstellation.

Ljud och buller från anläggningen samt inrapportering av lukt

Vi behandlade också frågan kring högljudda knallar som uppstår från anlägning, senast i samband med elavbrottet torsdag 6 juli. Dessa uppstår när övertrycksventilen ”släpper” och en knall uppstår, liknande en ballong som sprängs. Ljudet är obehagligt men ofarligt, och sker bara i undantagsfall. LVF ska framföra och ifrågasätta varför ventilerna inte är ekiperade med ljuddämpare.

Nästa möte kommer att ske under hösten 2017 och kallas av EON.

OBS bilderna är tagna med tillstånd av EON i samband med guidningen. Bilderna får inte användas i andra sammanhang.

På bild ser man uppläggningsplatsen/utomhuslagret för balarna (i vitt och ljusgrönt) som motsvarar 2-3 veckors förbränning på sommaren.