Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Rapportera störningar från intilliggande industrier


Tillsammans med producenterna på Händelö har vi tagit fram ett formulär för avvikelserapportering.

Nu (feb 2020- sommaren 2020) behöver vi hjälp av Lindöbor att rapportera in alla störningar i form av buller, lukt och annat som kan tänkas komma från grannliggande industrier.

Vänligen fyll i nedan fomulär så gott ni kan. Alla producenter får då en notis om rapporteringen och kan då välja att agera samt följa upp.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfW42GbF1y1sG7mpRy8lkC09CppDxGZ5jOMRBTIEMZDUK7v_A/viewform

Nästa avstämning med Händelöproducenterna har LVF den 30 mars.

Tack för ditt bidrag.