Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Fibernät /

Fakta om fibernät (FAQ)


OBS! Sidans giltighet har gått ut och informationen finns tillgänglig enbart av arkiveringsskäl. Sidan uppdaterades 2015-08-12 08:00

Argument för fiber, samt jämförelser mellan Telia och kommun som fiberägare

Klicka på frågorna för att öppna:

Varför ska jag dra in fiber till min fastighet?

+ Fibernät ger i princip samma hastighet oavsett hur många i hushållet som tittar på strömmad film samtidigt på sina enheter. Den bandbredd som fiber innebär är i många fall ett måste för barnfamiljer där man redan idag förbrukar en hel del data med streamingtjänster för film, musik, molnlagringstjänster, dataspel mm. Än större problem kommer det bli med tiden när man blir mer och mer beroende av olika tjänster på nätet.

+ Fibernät ger idag upp till 1000 Megabit/s både uppströms och nedströms vilket innebär stabil och hög hastighet både för uppladdning och nedladdning. I ett fibernät skickas signalerna som ljus vilket gör att överföringen går i ”ljusets hastighet”

+ Fibernät klarar även av TV, film och telefon via nätet. Med lägre månadsavgifter på bredband, TV, telefoni, som fiber innebär kan man inom ett antal år tjäna in den initiala kostnad som indragningen av fiber kostar. En fiberinstallation kan alltså ses som en investering för framtiden.

+ Fibernät har inget tak för hur mycket data man får förbruka per månad.

+ Anslutning av fibernät ger fastigheten ökat värde och säkrar värdet inför framtiden, då fibernät kommer vara lika självklart som vatten är idag. Fibernätet kommer att fungera många generationer framöver. En fastighet som är ansluten till fibernätet ökar i värde och blir mer attraktiv och lättare att sälja.

+ Med hjälp av fibernätet kan fler bo där de vill bo och företag kan etableras på nya platser eftersom fibernätet gör det lättare att distansarbeta. Antalet resor till och från arbetetet innebär också en minskad belastning på miljön.

+ Fler tjänster i framtiden. Idag använder vi fibernätet främst till telefoni, Internet och TV. Många ansluter också sina inbrottslarm, övervakningskameror och värmepumpar och styr dessa från en dator eller mobil. I framtiden kommer ännu fler tjänster att kunna erbjudas via fibernätet, till exempel trygghetslarm.

Vad innebär en anslutning?

En kabel behöver grävas/dras in från vägen in till huset på ett djup om 40cm (så smalt som möjligt). Det görs billigast i samband med att fiberkabeln lägg in i ledningarna i vägen. En vanlig förekommen kostnad är 140kr/m om man inte vill gräva själv.

Är det inte trådlöst mobilt bredbank som är framtidens teknik?

Även om efterföljande 4G och kommande 5G teknik utvecklas att bli snabbare, kommer du inte ifrån att du kommer dela bandbredden med andra som är anslutna till samma basstation och det blir trångt framförallt kvällstid när många nyttjar det. Detta fungerar annorlunda med fibernät. Mobilt bredband har och kommer förmodligen även framöver ha en begränsning i mängden data man får nyttja per månad. Denna begränsning är inte tillräcklig för en familj som tittar på strömmad film eller TV, använder backuptjänster i molnet, videochat med släkt och vänner och andra tjänster som kräver mycket data.

(NY) Är fiber framtidssäkert?

Kort svar: Ja!

Längre svar: År 2021 är 1000Mbit/s standard och man räknar med att inom 5 till 10 år har alla fiberanslutningar. De som lägger fibern lämnar garanti på att fibern ska vara driftsäker i 50 år.

I varje fiberkabel finns en gräns på öveföringshastighet på 7,2 Tbit/s (enligt Telia). 1 Tbit/s motsvarar 1000 Gbit/s som är 1000 000 Mbit/s.

Som jämförelse är den vanligaste hastigheten som fiberkunder väljer idag 100 Mbit/s. Med andra ord är den hastighet som fiber kan leverera många gånger högre än vad som kommer att krävas inom många många år framöver.

(NY) Vilken hastighet kan man få med fiber i praktiken?

I kopplingsboxarna där fiberkablarna delas upp i en fiber till varje fastighet (FOS:arna), dimensioneras till ca 1000 Mbit/s (1 Gbit/s) per fastighet. 1000 Mbit/s är den maximala hastighet man idag kan beställa på sitt bredband från de olika tjänsteleverantörerna. Den vanligaste hastigheten som beställs är idag däremot 100 Mbit/s så man har tagit till i överkant redan idag. 

Denna begränsning är dock bara hos de switchar som sitter i kopplingsboxarna. Dessa switchar kostar idag en del pengar så man väljer 1000 Mbit/s som övre gräns. Behöver man mer än 1000 Mbit/s per fastighet går det att byta ut dessa utan att behöva gräva upp gatorna på nytt.

Varför kostar det så mycket som 19 000kr för en enskild anslutning?

Det är engångskostnad som ska täcka kommunens kostnader att tex gräva, lägga kablage och koppla in fastigheten i stamnätet. Läs mer http://www.norrkoping.se/bo-miljo/bredband/anmalan/?sida=8

(NY) Vad kostar det att ansluta egentligen?

Telia: 19 900kr, i priset ingår grovåterställning där man lägger tillbaka jorden. Gräsfrö o dyl får fastighetsägaren stå för. Man undviker att gräva upp asfalt i största möjliga mån.

Stadsnätet: 19 000kr + grävning på tomt (140kr/m). Exempel: OM du måste gräva 6 meter blir totalkostnaden 19840 kr. Men du kan gräva själv.

Telia efteranslutning: Officiellt 35000kr men Telia meddelar att de har efteranslutningskampanjer mellan 12-18 månader efter första anslutningstillfället för att få fler kunder. Då brukar priset vara ca 22000 kr.

Stadsnätet efteranslutning: 19 000kr + 5000 kr. De 5000 kr fördelas på de som efteransluter. Om t ex 10 hushåll går ihop och efteransluter betalar man endast 19500 kr per hushåll. 

För både Telia och Stadsnätet ingår borrning, genomföring av fiber, tätning och nödvändig utrustning i huset. I priset man betalar ingår även för bägge placering av utrustningen på upp till 5m från där man går in genom fasaden.

(NY) Går det att få ner priset för anslutningen?

Stadsnätet: Om man tex i en samfällighet om 80 hus skulle skapa en fiberförening, skulle anslutningskostnaden bli 9900kr. Däremot måste samfälligheten stå för grävningen och återställning från närmaste teknikbod/anslutningshub. Offerter kan tas men det är tveksamt om det blir då billigare till slut. Kommunens schablonkostnad på 19000kr är kalkylerade på att man får 95% täckning. 

Bredbandsbolaget kommer kunna erbjuda reduktion för stadsnätets installationsavgift på upp mot 6000kr OM det är så att du binder dig till Bredbandsbolaget i 2 antal år. Eventuellt kan detta erbjudas från några andra tjänteleverantörer också, men inte från alla.

EU-bidrag finns inte att tillgå inom detaljplanerat område.

Jag har fått inbjudan av Telia att få fiber, ska jag tacka ja?

Vi förespråkar stadsnätet som det bästa alternativet för Lindö/Berga, läs mer http://www.lindovilla.se/fibernat/rekommendation-for-och-nackdelar-fiberalternativ

Framförallt är det viktigt att avvakta att binda sig till Telia tills vi sett kommunens erbjudande, informationen publiceras via får hemsida samt vår Facebook-sida.
OBS! beställer du fiber via Telia på oppenfiber.se är det ett bindande avtal, inte någon intresseanmälan.

Uppdaterat: Kommun har börjat ta in intresseanmälningar för Stadsnätet på fibertillalla.se och ska även skicka ut information under augusti 2015. Lämnar du intresseanmälan på fibertillalla.se förbinder du dig inte till något.

Om jag tackar nej till Telia, när får jag då fiber?

Kommunen kommer att i augusti ta emot intresseanmälningar och är svarsfrekvensen hög, kommer Stadsnätet att börja installeras under våren 2016. Alltså likvärdig leveranstid som Telia. UPPDATERAT: Även om du inte kommer igång med Telia i första vändan, och Telia ändå får ihop sina 30% kommer Telia att ha en efteranslutningskampanj mellan 12-18 månader efter första anslutningstillfället för att få fler kunder. Då brukar priset vara ca 22000 kr.

(NY) Är Telias intresseanmälning via oppenfiber.se bindande?

JA, om man går in via oppenfiber.se är intresseanmälan man gör på hemsida bindande, som det även anges på informationen de lämnat i våra brevlådor. Man går alltså in med BankID och det är bindande avtal som upprättas direkt. Dock gäller distansavtalslagen och ågerrätt på 14 dagar, kontakta deras support.

(NY) Är intresseanmälan via norrkoping.se / fibertillalla.se bindande?

Nej, varken vår eller Stadsnätet intresseanmälan är bindande förrän du skrivit under ett avtal med parterna, i detta fall Norrköpings Vatten och Avfall, som kommer ske tidigast i oktober 2015.

Kan Telia Öppen Fiber använda befintliga kabelkanaler eller kommer man gräva på min tomt?

Telekablarna i Lindö/Berga lades till stor del innan man började lägga kanaler som telekablar dras i (började göras för hus byggda 1973 och framåt). Även Telia måste därför ofta gräva mellan gata och din fastighet. Telia gör endast grovåterställning efter grävning och som fastighetsägare får man stå för återställning av gräsmatta eller i värsta fall asfaltering om man tvingas gräva i asfalten mellan gata-fastighet.

(NY) Finns det rör i gator (mellan teknikbod och ut till alla gator, alltså inte mellan gata och fastighet) som Telia kan nyttja och inte kommunen?

Ja, Telia har i vissa gator befintliga hubbar/kanaler som kan användas. Hur det ser ut i Lindö och om de räcker till, vet vi inte i dagsläget. Denna fråga får vi troligtvis ställa till entreprenören vid ett framtida öppet informationsmöte som parterna kommer att hålla.

(NY) Hur gräver man ner kablarna i gatorna, mha teknik som kallas Micro Trenching vilket innebär att man skär ett endast 28 mm brett spår i asfalten?

Nej, det har visat sig att metoden inte är bra, efter några år blir lagningarna i trottoarer håliga. Istället gräver man bort hela trottoarer vilket innebär att man återställer också hela trottoarerna i ett snyggt stycke.

(NY) Hur och hur snabbt återställs gatorna efter fiberdragning?

Stadsnätet: Oftast inom en vecka. Ibland asfalteras det innan man blåser igenom fiberkabeln i rören, vilket ibland gör att man måste ta upp en del av gatan om dragningen inte fungerar sedan. 

(NY) Är det någon skillnad när det är en förening (föreningsgator) som äger gatorna avseende ansvar för t ex återställning?

Det beror på om du äger marken eller bara har underhållsansvar. Oavsett så står det i era tidigare avtal. Har du underhållsansvar är det oftast avtalat att det återställs av kommunens entreprenörer. 

(NY) Får man se hur dragningen kommer att se ut i våra gator och vid min tomt?

Ja, både med Telia och Stadsnätet går man igenom med entrepenör/representant för fiberägaren innan grävning sker. Man får se ett förslag på dragningarna och har möjlighet att påverka hur dragningen sker mot din tomt. Målet är att göra det här så smidigt som möjligt för alla parter.

Kan verkligen kommunen hänga med i teknikuppdateringar och underhåll i samma goda takt som Telia?

Kommunen via Norrköping Vatten och Avfall AB som blir avtalspart, anlitar Zitius som teknikpartner. Zitius är idag Sveriges största kommunikationsoperatör och erbjuder öppna nätlösningar för stadsnät. Zitius har sedan maj 2014 Telia Sonera som huvudägare.

http://www.zitius.com/om-zitius/

Varför har Telia en gräns på 30% i anslutninggrad och kommun 60%?

Skälet är enligt Telia för att det finns begränsade resurser hos entreprenörerna som gräver samt installerar fiber och det blir med kampanjupplägg därmed en effektivare hantering hos entreprenörerna. Telia kommer att köra efteranslutningskampanjer med nya kampanjpriser med ca 12-18 månaders mellanrum efter första anslutningstillfället. Däremot blir det aldrig billigare än vid första kampanjen.

(NY) Vilken täckningsgrad brukar kommunen typiskt få när de går ut till ett område?

Det är inget problem att få 60% i ett område, efterfrågan är hög, oftast hamnar täckningsgraden på 65 till 75% i första indragningen. Inofficiellt beslutas det att gå in i ett område även under 60%, i och med att man vet att man kan berarbeta och få in de sista procenten mha dörrknackning eller mer insäljning.

(NY) Vem vänder man sig till om man har problem med Internet/TV/telefoni när man har fiber?

Man kontaktar den tjänsteleverantör som man levererar TV, Internet eller telefoni. Det är alltså samma oavsett om det är Telia eller Stadsnätet som står som fiberägare.   


Vad gör Lindö Villaägareförening med uppgifterna?

När vi fått tillräckligt med anmälningar för ett visst område om 100 hus kommer vi att redovisa våra anmälningar till kommun. Vi tittar och utvärderar också kommersiella alternativ såsom www.oppenfiber.se. Öppen fiber funkar så att TeliaSonera är de som lägger fiber och äger kablarna. Sen får man välja leverantör av Bredband, TV etc från de som anges på sajten.

Uppgifterna är insamlade genom Google Forms och sparas i Google Drive i molnet. Vi redovisar anmälningarna genom att pricka ut en karta i en bild här på webben. Detta gör vi utan att visa namn. Insamlingen började 24 april 2015.


Stöd vårt arbete inom fiber genom att bli medlem, enbart 200kr per år.

Sidan uppdaterades 2015-08-12 08:00