Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen /

Lindö Villaägareförening och GDPR


Lindö Villaägareförening samlar in och registrerar personuppgifter för att kunna hålla kontakten med medlemmarna i föreningen med anledning av den verksamhet som föreningen bedriver och i föreningsadministrativa syften. Grunden för föreningens verksamhet är stadgarna och det ändamål som beskrivs där. Lindö Villaägareförenings ändamål är (utdrag ur stadgarna):

”§2 Föreningens ändamål

Föreningen har till huvudsakligt ändamål att främja natur-och miljöskyddsintressen inom det geografiska området samt de angränsande områden som berör eller påverkar medlemmarna inom det geografiska området. Föreningen har som sekundärt ändamål att ta tillvara föreningens medlemmars intressen även i övriga avseenden och särskilt i sådana med anknytning till områdets natur, miljö och boendeförhållanden.”

 

Så här använder vi personuppgifter:

  • Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig och sprida information om föreningens verksamhet.
  • Medlemsregistret administreras av Egnahemsägarnas Riksförbund, som också hanterar uppgifterna för debitering och insamling av medlemsavgifter samt distribution av medlemstidningen Egnahemsägaren. Riksförbundet Egnahemsägarna är registeransvarig och hanterar uppgifterna på uppdrag av Lindö Villaägareförening, som är personuppgiftsansvarig.
  • Vi delar inte ut dina uppgifter till andra föreningar eller företag.
  • När vi använder dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) (till 2018-05-25) och Dataskyddsförordningen (från och med 2018-05-25). Vi behandlar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra ovanstående ändamål. Om du inte är nöjd med vår hantering av dina uppgifter finns möjligheten att anmäla detta till Datainspektionen.
  • Om du inte vill lämna de personuppgifter som behövs för ovanstående behov, kan du inte bli medlem i föreningen. På samma sätt måste du utträda ur föreningen om du begär att samtliga personuppgifter skall raderas från medlemsregistret, eftersom vi då inte kan hålla kontakt med dig.
  • Uppgifterna sparas så länge du är medlem och som längst till och med året efter det att du lämnat föreningen.
  • Om föreningen upplöses raderas uppgifterna.
  • Du kan läsa mer om dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/