Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen /

Tidigare projekt


Föreningen har flera stora projekt på agendan. Vi kan nämna Lindö 2:1, som är bebyggelsen i en del av hamnen i Lindö. Vi arbetar också med bullerfrågan från hamnen där hamnen, efter våra överklaganden i olika instanser, fått tillstånd att nattetid öka det redan nu besvärande bullret vid lossning av oljetankers.                                    

Det kan dock vara intressant för gamla och nya medlemmar att få en summering av några gamla större projekt som påverkat eller hotat att påverka vår miljö under de gångna c:a 20 åren och där Lindö Villaägareförening har haft stort inflytande och lagt ner mycket arbete för alla i Lindö.


På 90-talet fick vi information om att Bröderna Edstrand ( som nu heter BE Group) som ligger i närheten av gamla Lindöskolan hade planer att börja måla balkar och annat järn som framför allt såldes till byggindustrin. Man skulle släppa ut lösningsmedel över vår omgivning, skolan ligger bara 200 m från företaget. Det blev många möten med företaget, vi konsulterade specialister på området och vi drev igenom att företaget tvingades bygga filter, fläktar och målningsutrymmen. Efter en investering på c:a 1 miljon kronor har vi inte känt av några utsläpp till luft från ”Bröderna”, som också senare har byggt ut fabriken till sin nuvarande storlek.

Omkring 2000 byggde Lantmännen sin stora etanolfabrik Agroetanol på andra sidan Lindökanalen.  Föreningen deltog i de studiebesök som projektgruppen gjorde till etanolfabriker i bl.a. Finland för att försäkra oss om att fabriken inte skulle generera någon störande lukt i vår omgivning. Man konstaterade då att det var i stort luktfritt runt de besökta fabrikerna och bygget av den nu gamla etanolfabriken A 10 körde igång. Vid starten blev vi på Lindö såväl som fabriksledningen snabbt medvetna om att fabriken ”stank” som ett bränneri /dåligt bageri. Villaföreningen protesterade omedelbart till företaget och även till tillsynsmyndigheten. Luktpaneler bildades, och klagomål kom också långt ifrån. Tillsynsmyndigheten och alla diskuterade starkt ett förbud att köra fabriken när vinden låg mot Lindö när det var sommar och alla satt ute i sina trädgårdar. Agroetanol insåg snabbt allvaret i Villaföreningens protester och investerade miljoner i en stor förbränningsanläggning där alla skadliga och illaluktande luktutsläpp förbrändes under hög temperatur. Lindö Villaägare-förening har alltsedan fabriken startade haft och har fortfarande givande och konstruktiva sammanträden flera ggr varje år med fabriksledningen och luktstörningarna har ständigt minskat. När man planerade en stor utbyggnad, eg en ny och större fabrik i den gamlas omedelbara närhet, var vi inbjudna att delta i planeringen och vi krävde bl.a. speciella garantier när det gäller förbrännings-anläggningen och en mycket högre skorsten och den finns i dag med en höjd av 80 m.