Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Luktstörningar från Agroetanol


Lindö Villaägareförening har sedan lång tid tillbaka regelbundna uppföljningsmöten med Lantmännen Agroetanol AB på Händelö. Syftet från vår sida är att boende i Lindö skall störas så lite som möjligt av bolagets verksamhet, främst gäller detta luktstörningar som periodvis upplevts mycket jobbiga och irriterande för många. Flest klagomål förekommer sommartid, vilket sannolikt beror på att man då tillbringar mer tid utomhus.

Vi vill särskilt påpeka att vi alltid haft seriösa och konkreta samtal med bolaget som aktivt arbetat med olika projekt och gjort betydande investeringar för att försöka komma tillrätta med problemen.

För att få så god information som möjligt om luktstörningarna, analysera dem och vidta åtgärder, är det viktigt att vi boende rapporterar till Agroetanol när vi upplever luktstörningar.

Enklast fyller du i följande formulär:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuVpXdYYubgACbB-ZdbEIkb0Buo1xwJ2TcbPZJX8ztaMph8w/viewform (Formulär framtaget av Agro)

Under 2020 går det även att rapportera här

Det kan också genom att ringa kontrollrummet på telefon 010-556 15 15.

Kontrollrummet är bemannat dygnet runt så det går att ringa när som helst. Den som tar emot samtalet fyller i ett formulär på datorn för att alla luktklagomål skall behandlas på samma sätt så att man systematisk skall kunna arbeta med dem och också hålla tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen informerad. Du bör därför vara beredd att svara på följande frågor:

  1. Ditt namn
  2. Var du observerat lukten
  3. Typ av lukt (Luktkaraktär, se nedan)
  4. Luktstyrka (Besvärsgrad, se nedan)
  5. När lukten började och/eller slutade

Kod

Luktkaraktär

 

Kod

Besvärsgrad

1

Jäst/mäsk

 

1

Mycket besvärande

2

Etanol/Alkohol

 

2

Besvärande

3

Foder

 

3

Något besvärande

 

       

Både Agroetanol och Lindö Villaägareförening är angelägna att få in rapporter om luktstörningarna och vi ber Dig därför att ringa in när du upplever störningar.