Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Felanmäla avvikelser


Vart felanmäler man avvikelser, belysning mm

Om vi ska få mer fokus på Lindö boendemiljö måste det finnas ärenden registrerade i Norrköping kommun ärendehanteringssystem.

Här kan vi alla hjälpas åt.

Här registrerar du en avvikelse https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/trafik-och-parkering/gator-och-vagar/drift-och-underhall/felanmalan.html

Alla synpunkter kring sådant som rör våra gator, belysning parker och naturområden, nedskräpning och klotter samt felparkerade bilar i Lindö ska registreras i Norrköpings kommun ärendehanteringssystem.

I ärendehanteringssystemet finns möjlighet att ange på en karta var i kommunen som felet finns. Det gör det lättare
att identifiera och åtgärda felet. På samma sätt kan du också skicka med filer, t.ex. bilder, som visar felet.

Det går att ringa till Kontaktcenter 011-150000, men sannolikheten att avvikelsen åtgärdas är högre om ni anmäler i ärendehanteringssystemet.

OBS! Tänk på att "INGET ÄRENDE = INGET PROBLEM"

Miljöstörningar som buller och lukt kan rapportera här

https://www.norrkoping.se/boende-trafik-och-miljo/trafik-och-parkering/gator-och-vagar/drift-och-underhall/felanmalan.html