Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Miljöenkät


Miljöenkäten är avslutad.

Miljöenkäten från 2012 visar påtagliga problem med lukt och buller i Lindö

Huvuddragen i enkätsvaren visar följande:

* Ca 77 % av de svarande uppger att man störs av luktproblem, som kopplas samman med driftstörningar och utsläpp på Agroetanols etanolfabrik på Händelö.

* Ca 26 % av de svarande uppger att de störs av buller från hamnen. Det är främst oljehamnen som står för bullerproblemen.