Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Om Föreningen /

Vår moderförening Egnahemsägarna


Historia
Egnahemsägarnas Riksförbund bildades i Stockholm 1985 och hette då och fram till våren 2002 Riksförbundet Vi i Småhus. Vi skulle bli ett personligare alternativ till existerande organisationer. Erbjuda mer service till lägre avgifter. Drivas helt genom ideellt arbete.

Nutid
Men i en växande organisation går det inte i längden att helt sköta verksamheten ideellt. Därför beslöt förbundet våren 2002 att inrätta ett litet kansli för att på så sätt kunna ge medlemmarna ännu mer valuta för pengarna. Men det ideella arbetet är fortfarande centralt i förbundet.

Vision
Egnahemsägarna vill fortsätta att behålla föreningskänslan och den personliga kontakten. Självklart ska du som medlem, både som enskild och som del av ett kraftfullt förbund känna att det du får tillbaka för din medlemsavgift är värt den, flera gånger om.
Men gemenskap, trygghet och grannkänsla är en bonus som vi också vill uppmuntra och vårda, utöver de rent materiella fördelarna med medlemskapet. Obetalbart, eller hur?

Telefon till kansliet
019-24 65 20

Webbplats

www.egnahemsagarna.se