Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Miljön i vårt Lindö /

Tyck till om slipenområdet


Villaägareföreningen (LVF) i Lindö arbetar aktivt med kommunen för att utveckla Lindö såsom Lindöborna själva vill se området utvecklas. Vi sitter kontinuerligt i diskussioner med kommunen om utvecklingen av Lindö i stort och just nu Slipenområdet i synnerhet.
 
LVF vill skapa en naturlig samlingspunkt vid Slipenområdet för Lindöborna som är generationsöverskridande och som kanaliserar Lindöborna till Slipenområdet oavsett årstid och därmed utgör en naturlig mötesplats.
 
Om man som Lindöbor vill vara med och påverka den framtida utvecklingen så rekommenderar vi ett medlemskap i föreningen.
 
Vi är för närvarande intresserade av några huvudfrågor som rör den framtida planeringen av specifikt Slipenområdet.