Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Fibernät


OBS. Denna sida ligger kvar som arkiverad sida. Eftersom det nu (2016-06-08) är klart att enbart Telia blir leverantör av fiber till Lindö.

 


 

Kommunen har en strategisk satsning för utbyggnad av fiberbaserat bredband i kommunen. Lindö ingick tidigare inte i dessa planer då fokus har varit på landsbygden där andra kommersiella operatörer inte satsar. Lindö Villaägareförening har under det senaste året fått flera propåer om att arbeta med frågan. En viktig aspekt för att få till stånd en sådan utbyggnad är att påvisa ett starkt intresse från de boende i ett område. Nu 2015 har kommunens IT-strategi dock ändrats och Lindö är ett högintressant område.

Lindö Villaägareförening har därför genomfört under maj-augusti 2015 en intresseanmälan som riktade sig till samtliga hushåll i Lindö och Berga. Syftet med enkäten var att utröna hur stort intresset för att ansluta sig till fiberbaserat bredband är i området. Därigenom får vi ett underlag för att kunna trycka på kommunen/bredbandsoperatörer för att få till stånd en sådan utbyggnad i området, om intresset är tillräckligt stort.

Under sommaren 2015 kom Telia in med ett erbjudande till sin produkt "Öppen fiber" och samtidigt blev det tydligt att kommunens planer för Stadsnätet i Lindö inte kunde erbjudas under 2015 utan först hösten 2016 kommer avtal att samlas in för att tidigast 2017 gräva Stadsnät till Lindö.

Kostnaden för att ansluta sig till ett sådant nätverk ligger typiskt sett på ca 19 000 kronor. Fibernätet erbjuder en snabb och säker anslutning till Internet och är den idag mest effektiva anslutningsformen. Läs mer i menyn under "Fakta om fiber (FAQ)".

Läs mer på våra undersidor

OBS!! Nu ska ni åter igen anmäla ditt intresse för stadsnätet på www.fibertillalla.se. Viktigt att göra det!

Nedan redovisar vi de anmälningar som inkommit under vår enkät sommaren 2015. Telia har nu tagit upp mot ca 30% av dessa, men många avvaktar och ser om Telia blir av och hur står marknadsandel de får.