Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Lindö Villaägareföreningen avvecklas?

Publicerat 21/04/2022

Vi har under en längre tid märkt att föreningen haft svårt att motivera och inspirera boende i Lindö att engagera sig med ett medlemskap eller arrangemang på samma sätt som det var förr i tiden. Det har uppmärksammats på flera olika sätt, bland annat minskat antal medlemmar, mycket lågt intresse för att delta i styrelsen och för att gå på årsmöten, få besökare på sociala media och att hjälpa till vid exempelvis Valborgsfirande.

Trots situationen har vi valt att driva vidare, även om vi haft svårt att få ihop en fulltecknad styrelse. Vi har haft en proaktiv hållning som en röst i förhållande till kommunen och Händelö och vi har vi lyckats med vissa förändringar och publicitet i media.

Den situation vi har i år kan tyvärr beskrivas som att vi kommit till vägs ände.

Vi får inte ihop en styrelse som kan driva föreningen framåt - det beror på avflyttning, familjesituation och arbetslivet.

Vi har endast 3% täckning av Lindös ca 2000 hushåll - det medför att föreningen går back trots att vi har en skälig årsavgift.


Vi avser därför att Föreningen avvecklas och första delbeslutet kommer att vara en omröstningspunkt på föreningens årsmöte.
Om årsmötet bifaller förslaget, genomförs det slutgiltiga beslutet 1 månad senare.

Om föreningen avvecklas kommer föreningens innestående medel återbetalas till de som är medlemmar 2022, enligt direktiv i stadgar, alternativt skänkas till ungdomsverksamhet/förening i Lindö.

Om årsmötet däremot finner att fortfarande finns en önskan att driva föreningen vidare måste följande två kriterier uppfyllas:


1. Nedanstående resurser vara bekräftade för att föreningen ska leva vidare:

    Ordförande (omfattar 1år)
    Ledamot (omfattar 2år)
    Ledamot (omfattar 2år)
    Ledamot (omfattar 2år)
    Revisorssuppleant (1år)

2. Vi behöver öka antalet medlemmar med 100%.

Aktuellt