Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Ombyggnation Kanalgatan Lindövägen v35-46

Publicerat 2020-08-30

Det som är planerat och kommer att genomföras är en ramplösning som kommer att dämpa hastigheten vid korsningen

kanalgatan-lindövägen.

 

En rondell är inte aktuell i dagsläget utan detta förslag har utarbetats av verksamheten som

åtgärd för dämpning av hastighet samt säkrare passager för andra trafikantslag.

 

Åtgärder

 

  • Ramper i väg från och till Lindö
  • Avsmalnande körfält
  • Ny belysning vid övergångställ
  • Tydligare cykelpassage kanalgatan.
  • Tillgänglighetsåtgärder.

Aktuellt