Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Information om fiberanslutning till Lindö

Publicerat 2016-06-02

Norrköping Vatten och Avfall meddelade idag att de på grund av för lågt intresse för anslutning via deras nät beslutat att de inte kommer dra Stadsnätet till Lindö.

De hänvisar därför de hushåll som inte anslutit sig till fibernät än att vända sig till annan leverantör som idag kan erbjuda fiberanslutning. Telia lovade under sin första kampanj att återkomma med nytt erbjudande med ungefär samma kostnad.

Hela utskicket kan läsas i sin helhet nedan:


Information om fiberanslutning till Lindö

Norrköping Vatten och Avfall har under våren 2016 på nytt samlat in intresseanmälningar för fiberanslutning i ditt område. Trots våra ansträngningar har intresset för en anslutning till vårt nät fortfarande varit alltför lågt för att vi ska kunna genomföra en utbyggnad, därför har vår politiska styrgrupp för bredband på Norrköping Vatten och Avfall AB beslutat att inte bygga ut något fibernät i Lindö.

De hushåll som idag saknar leverantör hänvisas därför till en annan leverantör som idag kan erbjuda fiberanslutning.

Norrköping Vatten och Avfall tacka för det intresse och det engagemang ni visat via er lobbing i området för kommunalt fiber. Vi vill även rikta ett extra tack till Lindö Villaägarförening som samlade in ett intresseunderlag i området under maj-augusti 2015.                                        

Sanma information kommer även skickas via brev under dagen.   

Med vänlig hälsning
Enhet Bredband
Norrköping Vatten och Avfall AB
Telefon: 011-15 35 50
bredband@norrkoping.se

Aktuellt