Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Medlemskap i Lindö Villaägareförening /

Varför


OBS FÖRENINGEN ÄR AVVECKLAD

 

Vi behöver dig för att kunna hjälpa dig.

Vi bevakar dina intressen.

Vi informerar dig

Vi arbetar med att påverka kommunen och andra aktörer för att förbättra Lindö.

Vi behöver fler medlemmar för att påvisa styrka

Vi kan hjälpa dig i dina sakfrågor, skicka in en motion

Bli medlem, fyll i vårt formulär

 

Lindö Villaägareförening är en intresseförening för boende i Lindö. Vi arbetar för att utveckla boendemiljön i Lindö. Vi bevakar miljöfrågor som har bäring på Lindö och deltar i olika sammanhang för att påverka olika aktörer som bedriver miljöstörande verksamhet. 

Vi arbetar också med att påverka kommunen och andra aktörer för att förbättra servicen i Lindö.

 

 

AVVECKLAD