Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Din åsikt är viktig för Lindös trafikplanering!

Publicerat 2021-05-26

Vår förhoppning är att ett samlat och värderat underlag prioriteras högt av kommunens samhällsplanerare.

Vi kommer därför att, inom kort, publicera ett formulär med ett antal punkter där du värderar vad du anser är viktigt för vår framtida trafikutveckling.

Vi utgår från dessa punkter, baseras på inlägg i sociala medier, observationer, reportage och insändare i NT etc.:

  • Kollektivtrafik

  • Cykeltrafik

  • Parkering

  • Persontrafik

  • Personsäkerhet

Lindö Villaägareförening kommer, med stöd från er, att lämna in ett sammanställt underlag som förklarar hur vi värderar en framtida utveckling av trafiken i vårt bostadsområde.

Formuläret kommer du åt via hemsidan och Facebook.
Svarstiden pågår mellan fredag den 28 maj och söndag den 6 juni.

 

Här kan du läsa om Norrköpings samrådsinitiativ 

Här kan du läsa om initiativ från Lindö Villaägareförenings, Trafiksituation Kanalgatan och Säker väg

 

Vill du stödja och bidra till vårt arbete i Lindö Villaägareförening? 

Då kan du bli medlem eller sponsra genom att skicka ett bidrag på Swish 123 593 26 45

Aktuellt