Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Extra medlemsmöte - omröstning om nedläggning

Publicerat 2022-10-24

Föreningen saknar fortfarande komplett styrelse. Årsmöte röstade för
avveckling av förening.

Detta möte avser slutgiltig, andra, omröstning för definitiv avveckling samt
avslutsmöte.

När: Onsdag 9 november kl. 19.00-19.30
Agenda: Extra medlemsmöte
Plats: Bråviksskolans matsal


När: Onsdag 14 december kl. 19.00-20.00
Agenda: Extra medlemsmöte (om beslut av avveckling bifalls)
Plats: Bråviksskolans matsal

9e november och 14 december 2022 kommer det att hållas extra medlemsmöte med anledning av att årsmötet 23 maj 2022 resulterade i att ny styrelse inte kunde utses och att föreningen ska avvecklas, men det kräver ytterliggare extra medlemsmöten.

Anmälan till möte via mail info.lindovilla@gmail.com eller tel. ordförande Ola Lindén 0709 593 636 senast den 7 november, respektive 12 december.

Dokument:
Mötesprotokoll 23 maj
Agendan

/media.ashx/dagordning-omrostning-avveckling-2022-10.pdf

Aktuellt