Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Lindö bostadsområde Trafikstrategi enkätresultat

Publicerat 2021-06-16

Norrköpings kommun samråd, Trafikstrategi 2021-06-23

Norrköpings kommun inbjuder till samråd för trafikstrategi, Lindö Villaägareförening har då genomfört en undersökning hur de boende värderar olika förslag som arbetats fram av föreningen. Förslagen är skapade utefter de situationer som de boende i Lindö upplever i sin vardag.

Vår förhoppning är att ett samlat och värderat underlag kommer att prioriteras högt av kommunens samhällsplanerare och vi ser fram emot en förbättrad trafikmiljö i Lindö bostadsområde.

Knappt 600 har svarat på vår enkät och vi har erhållit, imponerande, 644 kommentarer. Många olika åsikter kommer fram i materialet och det finns många konstruktiva förslag. Vi hoppas att dessa ska skapa nya idéer för kommunens framtida planeraring.

Sammanfattning av resultat

Resultatet av enkäten visar att våra samlade erfarenheter, från inlägg på Facebook, NT och annan media, visar en samsyn på vår situation och vilka framtida förändringar som värderas högt.

Vi har erhållit mycket många konstruktiva förslag, 644 kommentarer, som visar på hur viktigt Lindöbor ser på trafiksituationen. Samtliga svar är ordagrant återgivna i rapporten.

Alla 10 förslag, utom ett, hade majoriteten röstat Bra eller Mycket bra.

Tabell 1 visar de förslag, i rangordning, som värderas Bra eller Mycket bra

Tabell 2 visar de förslag, i rangordning, som värderas Dåliga eller Mycket dåliga

LÄS IGENOM HELA RAPPORTEN HÄR

Stöd vårt arbete

Bli medlem/betala årsavgiften genom att Swisha, eller sponsra med valfri summa till swishkontot, skriv "sponsor"

Skriv gärna om du har någon frågeställning som du tycker LVF ska jobba extra med.

Medlem: Swisha 200kr till nr 123 593 26 45

Skriv in Namn, Email, Telefon, Postadress

Bli medlem/betala årsavgiften genom att Swisha, alt fyll i formulär, alt betala till bank-giro

Nya medlemmar: blir du medlem under Okt-Dec, ingår nästa år.

Skriv gärna om du har någon frågeställning som du tycker LVF ska jobba extra med.

Swisha 200kr till nr 123 593 26 45

Skriv in Namn, Email, Telefon, Postadress

Om du swishar behöver du inte fylla formuläret nedan.

Aktuellt