Lindö villaägareförening logotype

Lindö villaägareförening

Vi bevakar dina lokala intressen i Lindö/Berga (Norrköping)

Småbåtshamnen

Om Lindö 2:1 (slipen och stranden vid Lindö)

Aktuellt

2017.09 Flera paralella aktivititer pågår innan bygget kan dra igång

2017.01 Överklagan process avslutad, kommunens förslag har vunnit laga kraft. Sakägarna fick inte igenom sin talan.

Så här blir det:

2016 Överklagan process från sakägare pågår

2015.11 Stoppa höghusen!!

2015.10 Ny detaljplan Lindö 2:1

2015.05 Marginella ändringar Lindö 2:1

Även 2014.12 Lindö – villaområde eller höghusområde?

 

Det här var vårt förslag:

Fritid och rekreation med kvalitet

Visionen om en upprustad och trivsam hamnpark

Lindö Hamnpark är vår vision om hur hamnområdet i Lindö skulle kunna vara en öppen och välkomnande samlingspunkt för hela Norrköping, med de öppna ytorna och den vida utsikten över Bråviken som huvudinslag.

Tillsammans med de aktiva båtklubbarna med sina ungdomsverksamheter, en trivsam restaurang med uteserveringen vänd mot sjön, den trivsamt inramade minigolfbanan och alla de andra fritidsaktiviteterna blir området en attraktiv plats där männsikor från hela Norrköping möts och har trevligt.

Du kan läsa mer om hur vi vill att hamnområdet skall rustas upp och utvecklas som Lindö Hamnpark på vår särskilda hemsida, www.lindohamnpark.se.

Gå med i Lindö villaförening och stöd vårt arbete för att uppfylla denna vision istället för att fylla större delen av hamnomrpdet med bostäder, som kommunen just nu arbetar för.

Välkommen, vi behöver dig.

Lindö Villaägareförening

X